REGULAMIN SCHRONISKA

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 i kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Przy zameldowaniu wydawany jest klucz do pokoju, za który pobierana jest kaucja w wysokości 50zł, w przypadku zgubienia klucza- kaucja nie zostanie zwrócona.
 3. Zakazuje się przebywania w części noclegowej osobom niezameldowanym.
 4. W schronisku obowiązuje bezwzględna cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 5. Łóżka i pokoje przypisywane są na zasadzie dostępności. Obowiązuje konieczność spania na przydzielonym łóżku. W przypadku noclegu na nieprzydzielonym łóżku, osoba taka zobowiązana jest do zapłaty za nocleg na nieprzydzielonym łóżku oraz łóżku przydzielonym.
 6. Natryski są bezpłatne tylko dla osób zameldowanych w Schronisku. W przypadku korzystania z prysznica przez osoby niezameldowane w schronisku konieczne jest uiszczenie opłaty 10 zł w recepcji
 7. Biwakowanie jest dozwolone, po uprzednim uzgodnieniu, w wyznaczonym przez gospodarza miejscu
 8. W budynku Schroniska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych oraz zakaz używania otwartego ognia.
 9. Turyści proszeni są o zachowanie czystości i porządku w pokojach i jadalni.
 10. Schronisko nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pokojach i Recepcji.
 11. Rzeczy znalezione przechowywane są w Schronisku przez 30 dni. Po upływie tego terminu, w przypadku niezgłoszenia się właściciela, Schronisko ma prawo do utylizacji ww. rzeczy.
 12. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie ma możliwości zwrotu zadatku. Wpłacony zadatek pokrywa niewykorzystane miejsca noclegowe.
 13. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, Schronisko nie zwraca kosztów odstąpienia od zawartej umowy.
 14. Turystów obowiązuje rekompensata pieniężna za zniszczone mienie i dewastację Schroniska. Wysokość kary zależna jest od stopnia dewastacji i ustalana jest przez Kierownika Schroniska.
 15. W przypadku bezpodstawnego uruchomienia systemu przeciwpożarowego  zostanie naliczona kara pieniężna w wysokości od 1000 – 5000 zł w zależności od szkody. Schronisko zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej kary pieniężnej, zależnej od stopnia dewastacji pokoju i czasu wyłączenia pokoju z użytku.
 16. Turyści są zobowiązani do dbałości o mienie wspólne takie jak książki, czasopisma czy gry udostępniane w schroniskowej świetlicy. W przypadku wykazania zniszczeń turyści zostaną obciążeni kosztami zakupu nowego uposażenia.
JK logo
komfort w sercu natury
KONTAKT

Schronisko Górskie PTTK im. Józefa Piłsudskiego

1050 m n.p.m.

GPS 49°42′50″N 20°89′38″E

Tel: 514 487 740 
(w sprawie rezerwacji telefon czynny od 16:00 do 19:00)

SPOŁECZNOŚCI